Τέλη κυκλοφορίας 2022

Αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων myCAR,τα τέλη κυκλοφορίας για το 2022. Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα myCar , πατώντας το κουμπί “ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ” και πληκτρολογώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet να εισέλθουν στην εφαρμογή. Μέσα στην εφαρμογή επιλέγουν στα αριστερά την ενότητα «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων»…